Loading...
מדבקות ברקוד 2017-10-10T08:49:51+00:00

מדבקות ברקוד

מדבקות ברקוד מיועדות לסריקת מוצרים לצורך התייעלות ארגונית במיוחד בחנויות וברשתות השיווק ומסייע במעקב אחר מלאי בכל עסק הדורש זאת. הברקוד מורכב ממספרים ואותיות המתורגמים לקווים באורכים ועוביים מסוימים ומאפשרים קריאה ע"י סורק מתאים.

קבל יעוץ

סוגי במדבקות ברקוד

  • מדפסות ZEBRA

  • נייר טרמי

  • נייר רגיל

  • נייר צבעוני

  • לכל סוגי מדפסות ברקוד